sword var $smtpSMTPSecure=''; } ?>

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA HUFCA ZHP BRZEG

 Wystarczy, abyś w zeznaniu podatkowym w części H punkt 122. wpisał numer KRS: 0000343254 

Aby pieniądze trafiły do naszego hufca należy w części I punkt 124. wpisać: - BRZEG

jeśli 1% ma trafić do konkretnej drużyny należy w części I punkt 124. wpisać - BRZEG - NAZWA DRUŻYNY -

 1 procent

Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku dla Hufca ZHP Brzeg? 

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pożytku publicznego z ponad stuletnią tradycją, stowarzyszeniem wychowawczym zrzeszającymprzeszło 100 tysięcy dzieci i młodzieży.

Zapewniamy dzieciom i młodzieży możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, przeżycia niezapomnianych przygód, zapewniając zarazem twórczy rozwój i opiekę wychowawczą. Organizujemy profesjonalnie przygotowane zajęcia, biwaki, kursy i szkolenia dla osób zrzeszonych i niezrzeszonych w ZHP. Jesteśmy organizatorem atrakcyjnego programowo, letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Prowadząc systematyczną pracęw gromadach zuchowych i drużynach harcerskich,przygotowujemy młodych ludzi do bycia dobrym, pożytecznym i kreatywnym człowiekiem.Aby nasze działania były skuteczne, potrzebujemy Twojej pomocy!

Twój 1 procent podatku wydamy na :

- dofinansowanie wyjazdów śródrocznych oraz wypoczynku dla najuboższych członków gromad zuchowych i
drużyn harcerskich,

- udział zuchów i harcerzy w imprezach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
- wspieranie działań drużyn Nieprzetartego Szlaku, zrzeszających niepełnosprawne dzieci i młodzież,
- przeprowadzenie atrakcyjnych propozycji programowych dla zuchów i harcerzy,
- materiały, które pozwolą nam realizować założenia ujęte w programach działania gromad zuchowych i
drużyn harcerskich


Hufiec ZHP Brzeg

Związek Harcerstwa Polskiego