sword var $smtpSMTPSecure=''; } ?>

Uchwały i decyzje Komendy Hufca

Uchwała nr 4/2018

Uchwała nr 4/2018 w sprawie przyjęcia DSCZ.

Uchwała nr 3/2018

Uchwała nr 3/2018 w sprawie przyjęcia DSCZ

Uchwała nr 2/2018

Uchwała nr 2/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komendy hufca

Uchwała nr 1/2018

Uchwała nr 1/2018 - przyjęcie budżetu hufca.

Program Rozwoju Hufca Brzeg na lata 2015-2019

Program Rozwoju Hufca ZHP Brzeg przyjęty na Programowym Zjeździe Hufca 20 maja 2016 roku

Uchwała 1/2014

Uchwała nr 1/2014 z dnia 11 stycznia 2014 Komendy Hufca Brzeg

W sprawie ponoszenia przez środowiska Hufca Brzeg kosztów za obsługę administracyjną 

Uchwała 1/2013

Uchwała nr 1/2013 Komendy Hufca ZHP Brzeg z dnia 22.10.2013 r. w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Brzeg

Związek Harcerstwa Polskiego