sword var $smtpSMTPSecure=''; } ?> | Aktualności w Hufcu Brzeg

Aktualności w Hufcu Brzeg

25-02-2017 00:43:58
Festiwal

Zdjęcie użytkownika Szczep Drużyn Harcerskich Czarna Trzynastka.REGULAMIN UCZESTNICTWA

Temat Festiwalu: Szanty

Cel festiwalu:

- Integracja środowiska harcerskiego 
- dobra zabawa
- Rozwijanie talentów wokalnych wśród harcerzy
- Popularyzacja piosenki harcerskiej, zuchowej i szanty

Organizatorzy:

- Hufiec ZHP im. Piastów Śląskich w Brzegu 
- Szczep Drużyn Harcerskich „Czarna Trzynastka „ im Józefa Grzesiaka w Brzegu
- Brzeskie Centrum Kultury

Termin: 24 -26 marzec 2017

Miejsce: Scena główna Brzeskiego Centrum Kultury 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu

Warunki uczestnictwa:

- W Festiwalu udział mogą wziąć zuchy i harcerze w zorganizowanych grupach pod opieką opiekunów (drużynowych, instruktorów).
- Harcerzy obowiązuje mundur harcerski podczas wykonania piosenki Harcerskiej lub inna część stroju identyfikująca drużyne(chusty, koszulki itp)

Kryteria oceniania:

- Drużyny uczestniczące w festiwalu zobowiązane są do przygotowania dwóch piosenek konkursowych, jednej tematycznej, drugiej harcerskiej (dowolnej)
- Dobór piosenek przez Zespół jest dowolny z wyłączeniem utworów własnych

Jury ocenia:

- walory głosowe 
- tematykę piosenki 
- wykonanie piosenki
- zaangażowanie
- ogólny wyraz artystyczny 
- muzykalność 
- własną interpretację piosenki
- przygotowanie drużyny, duetów, solistów itd.

Kategorie:

- Gromady zuchowe 
- Drużyna (harcerska, wędrownicza, starszo harcerska) 
- Soliści (z gromad i drużyn)
- Duety (z gromad i drużyn) 
- Zespoły (z gromad i drużyn, 3 – 6 osób)
*Każda drużyna ma prawo wystawić 3 solistów, 2 duety, 1 zespół. Skład osobowy nie może się powtarzać. Indywidualne przypadki będą rozpatrywane przez organizatora.

Wpisowe:

Wpisowe wynosi 12zł/osobę.
Opiekun patrolu zwolniony z opłat ( jeden opiekun na 15 osób). Wpisowe należy nadsyłać do 15.03.2017 r. z dopiskiem „Festiwal Piosenki Harcerskiej” z dokładną nazwą drużyny na konto:

Komenda Hufca ZHP Brzeg
Numer konta: 55 2030 0045 1110 0000 0310 1660

Nie zgłoszenie się uczestnika lub patrolu powoduje utratę wpisowego!!!

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 10.03.2017 r. na adres e-mail: 
festiwalbrzeg@onet.pl

W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, imię i nazwisko opiekunów/instruktorów, liczbę uczestników, tytuł piosenek, które zaprezentuje drużyna, duet, soliści, zespoły z danej drużyny wraz z tytułami ich piosenek oraz datę noclegu.

Jeżeli Piosenki zaprezentowane przez drużynę/gromadę powtórzą się, opiekunowie zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową oraz poproszeni o zmianę piosenki.

Świadczenia organizatora:

- napoje ciepłe i zimne 
- pamiątkowe znaczki i dyplomy 
- poczęstunek
- śpiewniki
- nagrody
- ciepły posiłek podczas trwania festiwalu
-zajęcia fakultatywne na terenie miasta Brzeg

Inne informacje

Zaproszeni goście mają prawo do skorzystania z noclegu w PSP3 w Brzegu, który nie jest dodatkowo płatny w terminie 24-26. 03.
Organizator przygotował zajęcia dla drużyn w tym czasie. 
25.03 odbędą się wspólne, wieczorne śpiewanki dla wszystkich uczestniczących drużyn.

Informacje dla zgłoszonych druzyn będą podawane na bieżąco.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu uczestnictwa w Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Zuchowej i Szantowej.

Wstecz
Związek Harcerstwa Polskiego