sword var $smtpSMTPSecure=''; } ?> | Aktualności w Hufcu Brzeg

Aktualności w Hufcu Brzeg

03-04-2018 19:34:52
Rozkaz L1/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                                              Brzeg, dn. 30 marca  2018 r.

Komendant Hufca Brzeg                                                                         

im. Piastów Śląskich

 

 

Rozkaz L. 1/2018

 

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

Na podstawie § 50 Statutu ZHP zwołuję Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Brzeg na dzień 23.04.2018
o godz. 18:00. Celem zjazdu jest wybór nowego komendanta i komendy Hufca ZHP Brzeg. Zjazd odbędzie się w siedzibie hufca przy ul. Ks. J. Popiełuszki 7 w Brzegu.

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Rozwiązuję Drużynę Harcerską Animus.

3.2.2.Zamykam okres próbny 13 Drużynie Starszoharcerskiej Invicta i przyznaję bohatera drużyny Marszałka Józefa Piłsudskiego

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego Drużyny Harcerskiej Animus druha Szymona Radkę.

3.3.2. Zwalniam z funkcji opiekuna Drużyny Harcerskiej Animus druha Szymona Pawłuszko.

 

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.03.2018 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Sandrę Kieljan.

 

13. Inne

13.1. Podaję do wiadomości listę uczestników Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Brzeg z czynnym prawem wyborczym:

- phm. Bronowicka Aneta – członek komendy hufca

- hm. Stanisława Dębska - członek komendy hufca

- phm. Denes Magdalena – komendant szczepu

- phm. Drankowski Dariusz – z-ca komendanta hufca

- pwd. Garncarz Beata – skarbnik hufca

- hm. Łukaszewicz Halina – członek komisji rewizyjnej hufca

- phm. Maciejowski Jacek – przewodniczący komisji rewizyjnej hufca

- pwd. Magiera Mateusz - członek komisji rewizyjnej hufca

- pwd. Nizio Wojciech - z-ca komendanta hufca

- hm. Pędziwiatr Krzysztof – komendant hufca

- phm. Sputo Mariusz - drużynowy

- pwd. Syrico Katarzyna – opiekun drużyny

- pwd. Tesarowicz Marta - drużynowa

- pwd. Koralewska Helena - drużynowa

- hm. Sobczuk Jerzy – przewodniczący komisji stopni instruktorskich

- pwd. Kieljan Sandra – opiekun drużyny

- Koralewska Maria - drużynowa

- Sobczak Kacper - drużynowy

- Sopala Martyna – drużynowa

- Techmańska Karolina – drużynowa

- Wierny Maria – drużynowa

 

Czuwaj!

 

/-/ hm. Krzysztof Pędziwiatr

 

 

Wstecz
Związek Harcerstwa Polskiego