sword var $smtpSMTPSecure=''; } ?> | Aktualności w Hufcu Brzeg

Aktualności w Hufcu Brzeg

25-04-2018 23:49:01
#pogadajmy

Mniej więcej od kiedy? Wiadomo, człowiek to nie zegar, więc nie da się powiedzieć dokładnie, nie da się wyliczyć żadnej średniej, od kiedy zaczyna się chęć na samorozwój. Na rzecz przemyśleń jednak warto postarać się o bezpieczne uogólnienie i powiedzieć, że cała akcja zaczyna się dziać mniej więcej w wieku wędrowniczym. Harcerze starsi też chcą robić rzeczy sami z siebie, ale z zupełnie innym celem: chcą się pokazać światu, zabłysnąć. Wędrownicy już stają się na tyle dojrzali, że potrafia podjąć się jakiegoś działania dla siebie, a nie na pokaz. Samorozwój jest jednak bardzo trudny i nie każdy potrafi się z tym zmierzyć. Bo uświadomienie sobie swoich fizycznych czy praktycznych braków lub słabości i podjęcie działania w kierunku ulepszania, wypełniania ich - to jest krok pierwszy, płytszy, łatwiejszy. Potem zaczyna się zabawa, kiedy okazuje się, że dane działanie należy wykonywać świadomie i do tego należy dołożyć jeszcze pracę umysłową. Jako osoby na poważnie myślące o swojej funkcji wychowawczej w harcerstwie, musimy umieć myśleć o sobie. Z tą techniczną stroną samorozwoju niezorerwalnie złączona jest jeszcze strona "psychiczna".

Wstecz
Związek Harcerstwa Polskiego