Komenda hufca

Komendant Hufca Brzeg
hm. Krzysztof Pędziwiatr
Skład Komendy Hufca:
phm. Dariusz Drankowski – zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych
pwd. Aneta Lepert – zastępca komendanta hufca ds. programowych i kształceniowych
Wojciech Nizio – skarbnik hufca 
pwd. Kamila Jelonek – członek komendy hufca  
Związek Harcerstwa Polskiego