sword var $smtpSMTPSecure=''; } ?> | Komenda hufca

Komenda Hufca ZHP Brzeg

phm. Aneta Bronowicka - komendant hufca
phm. Dariusz Drankowski – zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych
pwd. Wojciech Nizio – skarbnik hufca
pwd. Helena Koralewska - członek komendy hufca ds. programowych
 pwd. Sandra Kieljan - członek komendy hufca ds. pracy z kadrą i kształcenia

phm. Magdalena Denes – członek komendy hufca  

pwd. Marta Tesarowicz – członek komendy hufca 

Związek Harcerstwa Polskiego