SDH Bonawentura

Drużynowa: Helena Koralewska

Związek Harcerstwa Polskiego