Dla instruktorów

Karta Biwaku

Wzór Karty Biwaku, którą należy wypełnić i dostarczyć Komendantowi Hufca przed planowanym wyjazdem.

Źródło: http://dokumenty.zhp.pl/8_strona_glowna-ix._instrukcje_i_zasady_organizacyjne_

KARTA PRÓBY PWD

Karta próby na stopień przewodniczka / przewodnik Hufca Brzeg

Związek Harcerstwa Polskiego