sword var $smtpSMTPSecure=''; } ?>

Samarytanka

Apteczka Pierwszej Pomocy

Skład apteczki pierwszej pomocy

Omdlenie i utrata przytomności

Czym różni się omdlenie od utraty przytomności? Jak reagować w obydwu przypadkach?

Pozycja bezpieczna

Jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej - bezpiecznej?

Badanie kompleksowe

Gdy potrzeba zbadania całego ciała poszkodowanego

RKO

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Zagrożenia ratownika przy RKO

Jak ratownik powinien chronić swoje zdrowie przy pomocy poszkodowanemu?

 

Wypadek samochodowy

 

Schemat postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku wypadku samochodowego 

Związek Harcerstwa Polskiego