Rozkazy

Rozkaz L2/2017

Zwolnienie i mianowanie drużynowej, wyjątek z rozkazu chorągwianego mianującego komendanta zimowiska.

Rozkaz L1/2017

Rozkaz Komendanta Hufca z dnia 28.01.2017 r. z wynikami ostatniej zbiórki KSI, nagany i pochwały.

Rozkaz L6/2016

Zmiany organizacyjne w drużynach

Rozkaz L5/2016

Rozpoczęcie roku harcerskiego 2016/2017. Zwolnienia i mianowania na funkcję drużynowych trzech jednostek.

Rozkaz L4/2016

Zamknięcie próby na stopień przewodnika druhnie Katarzynie Syrico.

Rozkaz L3/2016

Rozkaz Komendanta Hufca z dnia 28 maja 2016 r. - zmiana Administratora ewidencji, rezultat ostatniego spotkania KSI oraz podziękowania za harcerską postawę w minionych uroczystościach. 

Rozkaz L2/2016

Rozkaz Komendanta Hufca z dnia 30 kwietnia 2016 zwołujący Zjazd Programowy Hufca.

Rozkaz L1/2016

Zmiany w komendzie hufca, zmiany organizacyjne - drużyny.

Rozkazy 2015

Pozjazdowy rozkaz Komendanta Hufca.

Rozkazy 2015

Rozkaz L5/2015 z dnia 08.11.2015 r.

Strona: 1 2 3

Związek Harcerstwa Polskiego