sword var $smtpSMTPSecure=''; } ?>

Rozkazy

Rozkaz L5/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu w celu wyboru delegata na Zjazd Chorągwi Opolskiej.

Rozkaz L4/2018

Rozpoczęcie roku harcerskiego 2018/2019. Rozwiązanie i utworzenie drużyn i gromad. Zwolnienie i mianowanie drużynowych.

Rozkaz L3/2018

Zakończenie roku harcerskiego 2017/2018.

Rozkaz L2/2018

Rozkaz L2/2018 - wyniki zjazdu hufca.

Rozkaz L1/2018

Rozkaz L1/2018 komendanta hufca m.in. zwołujący Nadzyczajny Zjazd Hufca ZHP Brzeg.

Rozkaz L6/2017

Rozkaz w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Brzeg na dzień 17.11.2017 r.

Rozkaz L5/2017

Zmiany na funkcjach, zaliczenie służby instruktorskiej, skreślenie z listy członków ZHP, pochwała i zestawienie osób uprawnionych do głosowania.

Rozkaz L4/2017

Rozpoczęcie roku harcerskiego 2017/2018.

Rozkaz L2/2017

Zwolnienie i mianowanie drużynowej, wyjątek z rozkazu chorągwianego mianującego komendanta zimowiska.

Rozkaz L1/2017

Rozkaz Komendanta Hufca z dnia 28.01.2017 r. z wynikami ostatniej zbiórki KSI, nagany i pochwały.

Strona: 1 2 3 4

Związek Harcerstwa Polskiego