Warning: Declaration of AFormatINI::objectToString(&$object, $params) should be compatible with AFormat::objectToString(&$object) in /lib/format/format/ini.php on line 0

Rozkazy

Rozkaz L6/2017

Rozkaz w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Brzeg na dzień 17.11.2017 r.

Rozkaz L5/2017

Zmiany na funkcjach, zaliczenie służby instruktorskiej, skreślenie z listy członków ZHP, pochwała i zestawienie osób uprawnionych do głosowania.

Rozkaz L4/2017

Rozpoczęcie roku harcerskiego 2017/2018.

Rozkaz L2/2017

Zwolnienie i mianowanie drużynowej, wyjątek z rozkazu chorągwianego mianującego komendanta zimowiska.

Rozkaz L1/2017

Rozkaz Komendanta Hufca z dnia 28.01.2017 r. z wynikami ostatniej zbiórki KSI, nagany i pochwały.

Rozkaz L6/2016

Zmiany organizacyjne w drużynach

Rozkaz L5/2016

Rozpoczęcie roku harcerskiego 2016/2017. Zwolnienia i mianowania na funkcję drużynowych trzech jednostek.

Rozkaz L4/2016

Zamknięcie próby na stopień przewodnika druhnie Katarzynie Syrico.

Rozkaz L3/2016

Rozkaz Komendanta Hufca z dnia 28 maja 2016 r. - zmiana Administratora ewidencji, rezultat ostatniego spotkania KSI oraz podziękowania za harcerską postawę w minionych uroczystościach. 

Rozkaz L2/2016

Rozkaz Komendanta Hufca z dnia 30 kwietnia 2016 zwołujący Zjazd Programowy Hufca.

Strona: 1 2 3 4

Związek Harcerstwa Polskiego