Kontakt

Adres Korespondencyjny: Ważne dane:
Komenda Hufca ZHP Brzeg
Ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 7
49-305 Brzeg
Numer konta:
55 2030 0045 1110 0000 0310 1660
komenda@brzeg.zhp.pl
Komendantka hufca:
phm. Aneta Bronowicka – aneta.bronowicka@zhp.net.pl
NIP: 754-00-21-073
REGON: 160296545