Komenda Hufca

Komendant Hufca

phm. Aneta Bronowicka
aneta.bronowicka@zhp.net.pl

Skarbnik Hufca

dh Maciej Stefaniuk

 

Zastępca Komendanta Hufca

phm. Dariusz Drankowski

 

Członek ds. programu

phm. Helena Koralewska

 

Członek ds. kształcenia i pracy z kadrą

pwd. Sandra Kieljan
sandra.kieljan@zhp.net.pl

Członek komendy

phm. Magdalena Denes

pwd. Marta Tesarowicz