Zespół Finansowy

Zespół Finansowy

Szef
Zespołu Finansowego

pwd. Wojciech Nizio
 wojciech.nizio@zhp.net.pl

Członkini
Zespołu Finansowego

pwd. Maria Wierny 
maria.wierny@zhp.net.pl

Członek
Zespołu Finansowego

dh Jakub Baj
 jakub.baj@zhp.net.pl

Członek
Zespołu Finansowego

 dh Szymon Wyrwas
szymon.wyrwas@zhp.net.pl

Członkini
Zespołu Finansowego

dh Maria Zioła
 maria.ziola@zhp.net.pl