Kontakt

Komenda Hufca ZHP Brzeg

ul. Popiełuszki 7
49-300 Brzeg

 

Numer konta bankowego (Bank Gospodarki Żywnością S.A.)

55 2030 0045 1110 0000 0310 1660

Związek Harcerstwa Polskiego