75 lecie Hufca Brzeg – Początek historii

Każda historia ma gdzieś swój początek. Początku naszej historii upatrujemy w 1945 roku. To, że wiemy, kiedy powstał Hufiec, to jednak nie wystarcza. Warto podkreślić jeszcze, kto stał się tym, od którego wszystko się zaczęło? Bohaterem dzisiejszego posta (i jeszcze kilku kolejnych, bo jest to postać zbyt barwna na jedną zdawkową informację!) jest nikt inny, jak Wincenty Mucha. To właśnie on jest inicjatorem działania Hufca na brzeskiej ziemi.
Wincenty Mucha urodził się 11 lutego równo 110 lat temu, czyli w 1910 roku. Jego rodzinną miejscowością było śląskie miasto Jaworzno. Tam spędził dzieciństwo wśród trzynaściorga rodzeństwa, pod opieką rodziców – Anastazji i Wincentego. Ojciec niestety zginął dość młodo w wypadku w kopalni, co było jedną z przyczyn dość trudnej sytuacji materialnej, w jakiej utkwiła rodzina. Mimo to, gdy młody Wincenty dojrzał już do wieku studenckiego, postanowił rozpocząć naukę w Wyższej Szkole Przemysłowej w Krakowie, gdzie ukończył studia ze stopniem inżyniera (chemika), po których zaczął pracę w zakładach chemicznych „Azoty” w Jaworznie. To mniej więcej wtedy zainteresował się harcerstwem…
Ciąg dalszy nastąpi! A tymczasem niech Wincenty Mucha potrzyma nas trochę w napięciu. ⚡
Nie zapomnijcie o naszej akcji #challenge75, w końcu 75 lat to nie przelewki!